Kompleksna števila



Kaj so kompleksna števila?
Včasih si je težko predstavljati, da potrebujemo v življenju še kaj več od naravnih števil (1, 2, 3, 4 …) in ničle, pa vendar že v vsakdanjem življenju (kaj šele v matematiki) ne bi mogli funkcionirati, če se ne bi domislili še dodatnih množic števil. Naravnim številom, s katerimi štejemo, smo zato najprej dodali ničlo, in nato še negativna cela števila (-1, -2, -3, -4 …) – nastala je množica celih števil.
Je to dovolj? Vsekakor ne.

Kompleksna števila

Če želimo povedati, da smo pojedli pol jabolka, potrebujemo še ulomke oziroma racionalna števila. In kadar se ulomek oziroma števila za decimalko nikoli ne končajo? Takšna števila imenujemo realna števila. Realna števila, ki niso racionalna (torej ulomki), pa imenujemo iracionalna.
In kaj so potem kompleksna števila? Ta so dejansko vseobsegajoča množica števil, ki so ji vse omenjene množice števil podrejene in s katerimi lahko rešujemo vse algebrske enačbe. Seveda pa le tako dolgo, dokler se ne pričnemo ukvarjati z manj pogosto uporabljenimi množicami števil kot so hiperrealna in surrealna števila, p-adična števila in tako naprej.

Rate this post