Pri potovanju v tujino poskrbite za turistično zdravstveno zavarovanje


zdravstveno zavarovanje

Radi potujete in obiskujete tuje dežele in se poleti radi odpravite na dopust kam drugam kot le na slovensko obalo? Imate urejeno zdravstveno zavarovanje za tujino? Oziroma drugače, ali imate v Sloveniji urejeno zdravstveno zavarovanje? Po vsej verjetnosti je odgovor na tretje vprašanje pozitiven, ste torej odgovorili z DA in to zavarovanje tudi koristite, prav tako pa ste po vsej verjetnosti na drugo vprašanje odgovorili z NE, vendar zakaj?

Pa vendar ne mislite, da je turistično zavarovanje kar v celoti krito že v tem klasičnem zdravstvenem zavarovanju, ki ga imate urejenega in to kar v celoti? Seveda ni, zato si morate turistično zavarovanje posebej urediti in nikakor ne smete nanj gledati le kot na strošek. Res je, da je treba za zdravstveno zavarovanje za tujino odšteti tudi nekaj denarja, vendar saj ga tudi za avto, ko malo brundate, pa vseeno ga uredite in plačate. Zavedati se morate, da so zdravstvene storitve drage in predvsem, da modra kartica, ki je brezplačna, nikakor ne krije vseh stroškov, ki nastanejo v zdravstvenih ustanovah ob oskrbi.

zdravstveno zavarovanje za tujino

Pravzaprav zdravstveno zavarovanje za tujino z modro kartico krije skoraj da nič storitev, hkrati pa morate najprej vse skupaj plačati in potem s posebnim obrazcem zahtevati vračilo stroškov. Koliko vam bo zdravstvena zavarovalnica priznala stroškov, pa je težko reči, saj se nikakor to ne določa v odstotkih, temveč v tem, katere storitve so krite. Če pa sklenete zdravstveno zavarovanje za tujino, pa so kriti vsi stroški. Seveda morate tudi tukaj paziti, saj so različne možnosti za zdravstveno zavarovanje za tujino, razlikujejo pa se možnosti med tem, kaj kakšno zdravstveno zavarovanje za tujino krije in predvsem do katere višine.

Hkrati pa velja tu dodati še to, da je zdravstveno zavarovanje za tujino primerno samo v primeru, da v enem letu potujete po tujini manj kot celo leto, v kolikor več, vam zdravstveno zavarovanje za tujino ne velja več, saj potem za našo državo in hkrati tudi za zavarovalnico niste več rezident Republike Slovenije. Vendar pa to so zelo redki primeri in tisti, ki je v tujini dalj časa, zagotovo ve tudi to, da si mora kot rezident zavarovanje urediti v državi, kjer prebiva.

Rate this post