Kdaj ste upravičeni do odškodnine


Odškodnina

Odškodnina vam pripada v vseh primerih, kadar utrpite škodo (bodisi telesne poškodbe ali pa škodo na vašem premoženju oziroma imetju in stvareh) in za povzročitev te škode niste odgovorni sami, temveč nekdo drug (npr. povzročitelj prometne nezgode, delodajalec, lastnik živali, katera vas poškoduje, ipd.).

Tipični primeri t.i. škodnih dogodkov pri katerih običajno pride do odškodninske odgovornosti in vam posledično pripada odškodnina, so prometne nesreče, delovne nesreče oziroma nesreče na delu, nesreče na javnih površinah (npr. padci in zdrsi na pločnikih, stopniščih, ipd.), nesreče na zasebnih površinah (npr. na obisku), poškodbe otrok v vrtcu ali šoli ter kazniva dejanja. Pri vseh naštetih primerih lahko oškodovanec uveljavlja odškodnino, glede na konkreten primer (npr. odškodnina pri prometni nesreči, odškodnina pri delovni nezgodi, itd.)

Odškodnina

Za to, da vam pripada odškodnina, mora torej obstajat odgovornost za povzročitev škode na strani nekoga drugega (povzročitelja). Takšno odgovornost imenujemo odškodninska odgovornost. Odškodninska odgovornost preprosto pomeni dolžnost za poravnavo škode ali pa plačilo odškodnine. Gre za pravni pojem oziroma stanje, ki nastane vselej, kadar so za to izpolnjene štiri temeljne predpostavke za obstoj odškodninske odgovornosti. Te so: škoda, nedovoljeno/nedopustno ravnanje povzročitelja ali njegove stvari, vzročna zveza med nedovoljenim ravnanjem in škodo ter odgovornost (objektivna ali subjektivna) za povzročitev. V slehernem škodnem primeru, morajo biti podane vse štiri predpostavke, da imate pravico zahtevati odškodnino.

Odškodnina se lahko terja na več načinov; Neposredno od odgovorne osebe, z odškodninsko tožbo na sodišču ali pa od povzročiteljeve zavarovalnice, če je povzročitelj imel v času škodnega dogodka sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost. Slednji način uveljavljanja odškodnine je najpogostejši, kakor tudi razmeroma hiter in poceni. Gre za obliko zunaj-sodnega odškodninskega postopka, s ciljem na sklenitev odškodninske poravnave. Poravnava z zavarovalnico je v mnogih primerih uveljavljanja odškodnin, daleč najprimernejši način pridobitve odškodnine. Toda tudi tukaj morate ravnati skrbno, saj zavarovalnice lahko izkoristijo nepoznavanje področja odškodninskega prava in s svojo poravnalno ponudbo, ponudijo manjšo odškodnino, kot bi jo lahko prejeli oziroma imeli pravico zahtevati. Iz tega razloga je vsekakor boljše, da se obrnete na ustrezno strokovno pomoč oziroma na zastopnika, ki vam bo zagotovil pridobitev najvišje možne odškodnine.

Rate this post